Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko specjalista/st.specjalista w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej w Instytucie Pamięci Narodowej

Osoba udostępniająca: Anna Cisek
Data publikacji 30.01.2019 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej poszukuje pracownika na stanowisko:

Stanowisko: specjalista/st.specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej, Sekcja Informacji i Kontaktów Międzynarodowych, Warszawa, ul. Wołoska 7

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Monitoring mediów zagranicznych w zakresie działalności IPN;
 2. Informowanie zagranicznej opinii publicznej o najnowszych wynikach badań z zakresu historii Polski;
 3. Przygotowywanie materiałów dla prasy zagranicznej dotyczących najnowszej historii Polski;
 4. Przygotowania we współpracy z dyrektorami biur podległych Prezesowi IPN oraz Dyrektorem Generalnym IPN informacji dla kierownictwa IPN nt. dyskusji w zakresie polityki historycznej prowadzonej przez inne państwa i organizacje międzynarodowe;
 5. Obsługa kontaktów międzynarodowych i wizyt zagranicznych kierownictwa IPN oraz wizyt gości IPN przebywających w Polsce;
 6. Koordynacja umów o współpracy międzynarodowej zawieranych przez IPN;
 7. Monitorowanie działalności instytucji partnerskich IPN oraz spraw będących przedmiotem zadania IPN za granicą;
 8. Współpraca z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, przedstawicielstwami dyplomatycznymi akredytowanymi w RP, zagranicznymi podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji publicznej innych państw;
 9. Przygotowywanie tłumaczeń oraz pism w językach obcych na potrzeby kierownictwa IPN;
 10. Redagowanie wersji angielskiej serwisów internetowych IPN.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1 –C2.
 3. Udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 będzie dodatkowym atutem
 4. Wysoki poziom kultury językowej i osobistej.
 5. Znajomość historii najnowszej.
 6. Znajomość pakietu MS Office.
 7. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.jedrzak@ipn.gov.pl do 11 lutego 2019.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jestniezbędnedopodjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 30.01.2019
Data modyfikacji 31.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry