Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. ekspertyz i opracowań w Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 18.07.2018 Rejestr zmian

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. ekspertyz i opracowań.

Stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, Gdańsk.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

- opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby prowadzonych śledztw;

- prowadzenie kwerend archiwalnych na potrzeby prowadzonych śledztw;

- opracowywanie, za zgodą właściwego prokuratora, informacji z prowadzonych postępowań o szczególnym znaczeniu historycznym lub społecznym;

- współpraca z placówkami naukowymi i muzealnymi oraz innymi podmiotami w zakresie popularyzowania działalności IPN w tym opracowywanie publikacji, wystąpień na konferencjach i sesjach naukowych oraz wystaw tematycznie związanych z prowadzonymi śledztwami;

- prowadzenie analiz i prac naukowo-badawczych obejmujących swoją tematyką zakres prowadzonych śledztw.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- wykształcenie wyższe historyczne;

- mile widziana znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie;

- wysoka kultura osobista;

- dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów zagranicznych;

- dobra znajomość pakietu MS Office.

Preferowany termin zatrudnienia: 

- 1 września 2018 r.

Ostateczny wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników 2-stopniowego procesu: 

- przegląd zgłoszeń;

- wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres:  tomasz.jankowski@ipn.gov.pl do dnia 17.08.2018 r. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI 

  1. ​Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakiezostały złożone przez Panią/Pana dokumenty.
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art.6 ust.1 lit. a, lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
  4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tel. 22 581 85 11.
  5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/i aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 18.07.2018
Data modyfikacji 18.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
Array
do góry