Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.01.2018 Rejestr zmian

Stanowisko: archiwista

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce pracy: Oddziałowe Archiwum IPN-KŚZpNP w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  • udział w przejmowaniu dokumentów od organów określonych w rozdziale 3 Ustawy o IPN
  • porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych
  • praca w aplikacjach i systemach archiwum
  • digitalizacja materiałów archiwalnych
  • obsługa magazynów archiwalnych
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych
 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • obywatelstwo polskie
  • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane historyczne lub archiwistyczne)
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność
  • znajomość pakietu MS OFFICE
 3. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
  • wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem znajomości struktury, metod i technik operacyjnych UB i SB
 4. Preferowany termin zatrudnienia:
  • marzec 2018 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku  z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) pocztą elektroniczną na adres magdalena.musial@ipn.gov.pl do dnia 09.02.2018 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail, nr telefonu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Medatdane

Data publikacji 19.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry