Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki naboru na stanowisko od inspektora do starszego specjalisty w Biurze Edukacji Narodowej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 30.08.2017 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od inspektora do starszego specjalisty w Biurze Edukacji Narodowej w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Szczecinie przeprowadzono w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN oraz na portalu internetowym „ pracuj.pl” Termin składania podań upłynął dnia 17 lipca 2017 r. Wpłynęły 33 oferty.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. wstępnej analizy dokumentów,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

Po wstępnej analizie dokumentów na rozmowę zaproszono 12 kandydatów. Rozmowy odbyły się 28 sierpnia 2017 r.

 Po przeprowadzonych rozmowach zatrudnienie zaproponowano panu Maciejowi Frycz.

Medatdane

Data publikacji 30.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry