Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od inspektora do starszego specjalisty w Biurze Edukacji Narodowej w Oddziale IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 07.07.2017 Rejestr zmian

Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, Szczecin, al. Wojska Polskiego 7

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • planowanie, opracowywanie i realizacja działań o charakterze edukacyjnym – prowadzenie zajęć i  projektów edukacyjnych oraz konkursów,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych,
 • współpraca ze szkołami różnych typów oraz z organizacjami społecznymi,
 • przygotowywanie i prezentacja wystaw,
 • uczestnictwo w pracach związanych z działalnością Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN.

Wymagania niezbędne na tym stanowisku:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office,
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych,
 • znajomość historii najnowszej,
 • zdolności komunikacyjne w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i mailowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności organizacyjne, umiejętność koordynowania kilku zadań jednocześnie,
 • zdolności organizacyjne.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość języka obcego (biegłość językowa w mowie i piśmie),
 • wysoka kultura osobista, samodzielność, systematyczność, rzetelność,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl do dnia 17.07.2017 r.

Aplikacja powinna zawierać list motywacyjny, cv oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje oraz staż pracy.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oferty przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 07.07.2017
Data modyfikacji 07.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry