Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko starszy specjalista w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 24.04.2017 Rejestr zmian

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach współpracy IPN i MEN,
 • organizacja konferencji, wystaw, szkoleń, lekcji muzealnych itp.,
 • pisanie prac popularno-naukowych;
 • przygotowywanie i prowadzenie działań edukacyjnych i popularyzatorskich jak rajdy i biegi historyczne,
 • współpraca z mediami, zbieranie notacji itp.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • min. 6-letnie doświadczenie zawodowe
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;
 • specjalizowanie się w XIX i XX wiecznej historii Polski;
 • znajomość różnych metod edukacyjnych,
 • umiejętność publicznego występowania podczas konferencji, seminariów, szkoleń itp.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność zorganizowania stanowiska pracy,
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność,   punktualność,
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w organizowaniu imprez w różnych środowiskach zawodowych i społecznych,

Preferowany termin zatrudnienia: maj 2017 r.     

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae
 • list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy.

 Termin i miejsce składania dokumentów:

do 5 maja  2017 r.

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu

Pl. Strzelecki 25

50-224 Wrocław

z dopiskiem KONKURS OBEN

 

Dodatkowe informacje:

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oddział IPN we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Medatdane

Data publikacji 24.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry