Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN-KŚŻpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 23.11.2016 Rejestr zmian

 1. Stanowisko: od inspektora do st. inspektora
 2. Wymiar czasu pracy:  pełny etat
 3. Miejsce pracy: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN, ul. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk
 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • udział w pracach nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18.12.1998 r. z późn.zm. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r. z późn.zm.
 • przeprowadzanie kompleksowych kwerend archiwalnych na potrzeby przygotowywanych postępowań lustracyjnych oraz ww. katalogów
 • analiza i opis materiałów archiwalnych
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji spraw
 • tworzenie  komputerowych baz danych
 • pozostałe obowiązki zlecone przez przełożonych

5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe historyczne
 • bardzo dobra znajomość najnowszej historii Polski (1917-1989)
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn.zm. o IPN  oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. z późn.zm. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa…
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość poddania się procedurze sprawdzającej
 • biegła obsługa systemów operacyjnych Microsoft
 • systematyczność, rzetelność, wysoka kultura osobista

6. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • bogata wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą organów bezpieczeństwa państwa oraz z metodami i technikami pracy operacyjnej

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

1.       Przeglądu zgłoszeń;

2.       Wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: sonia.guzek@ipn.gov.pl do dnia 31 grudnia 2016 r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).

 

Medatdane

Data publikacji 23.11.2016
Data modyfikacji 05.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry