Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki naboru na stanowisko od starszego referenta p. cz. wartownika do inspektora p. cz. starszego wartownika w Referacie Ochrony w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 29.02.2016 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od starszego referenta p. cz. wartownika do inspektora p. cz. starszego wartownika w Referacie Ochrony w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku przeprowadzono w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął dnia 15 lutego 2016 r. Wpłynęło 7 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. wstępnej analizy dokumentów,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja stwierdziła, że sześciu kandydatów spełniło wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się dnia 22 lutego 2016 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pana Dariusza Michnicza.

Medatdane

Data publikacji 29.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry