Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o zewnętrznym naborze na wolne stanowisko pracy w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 07.12.2015 Rejestr zmian

Stanowisko: inspektor, na stanowisku obsługi kancelaryjnej

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Miejsce pracy: OBUiAD w Poznaniu, ul. Rolna 45 a

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: paulina.szala@ipn.gov.pl do dnia 15 grudnia 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie. Do aplikacji prosimy dołączyć na odrębnym arkuszu A4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.)

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • rejestrowanie i przygotowywanie pism;
  • przekazywanie korespondencji, adresowanie i kopertowanie pism;
  • telefoniczna obsługa wnioskodawców;
  • przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
 2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym,
  • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r. – 1990r.;
  • min. 2 miesiące doświadczenia pracy w sekretariacie;
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność.
 3. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:
  • znajomość języka niemieckiego.
 4. Preferowany termin zatrudnienia:
  • 1 stycznia 2016 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: paulina.szala@ipn.gov.pl do dnia 15 grudnia 2015 r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Z wybranymi kandydatami przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.Do aplikacji prosimy dołączyć na odrębnym arkuszu A4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2014.1182 j.t.)

 

Medatdane

Data publikacji 07.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry