Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE poszukuje: osoby na stanowisko inspektora w Delegaturze IPN w Kielcach

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 06.10.2015 Rejestr zmian

1) Zakres obowiązków na danym stanowisku:

 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej w tym obsługa systemu komputerowego Kancelaria (przyjmowanie, segregowanie i wysyłanie korespondencji);
 • przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwum zakładowego;
 • udzielanie informacji interesantom;
 • realizacja zapotrzebowania pracowników w zakresie materiałów biurowych;

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość ustawy o IPN oraz podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office oraz innych urządzeń biurowych;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole;

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów komputerowych – kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji   urzędowej;
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku sekretarki lub pracownika administracyjno–biurowego sektora finansów publicznych;

4) Preferowany termin zatrudnienia:

 •  listopad 2015 r.

   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 20.10.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3

   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.

 

Medatdane

Data publikacji 06.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry