Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki naboru na stanowisko od referenta do starszego inspektora w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale IPN-KŚZpNP w Rzeszowie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 16.04.2015 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od referenta do starszego inspektora w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale IPN-KŚZpNP w Rzeszowie ogłoszono w dniu 19 marca 2015 r. w drodze otwartego postepowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania dokumentów upłynął 31 marca 2015 r. Wpłynęło 20 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów :

  1. Wstępnej oceny ofert.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
  3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert ( 1 etap) Komisja wytypowała 6 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne ( 2 etap), które odbyły się 14 kwietnia 2015 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa zaproponowała zatrudnienie Pani Marii Rejman.

Medatdane

Data publikacji 16.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry