Nawigacja

Majątek

Stan majątku trwałego IPN - KŚZpNP na dzień 31.12.2022 r.

Osoba udostępniająca: Anna Cisek

 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ
1 Grunty 65 697 604,36
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 80 451 860,26
3 Urządzenia techniczne i maszyny 8 901 351,99
4 Środki transportu 1 992 594,39
5 Inne środki trwałe 792 302,57
6 Wartości niematerialne i prawne 5 353 985,36
  SUMA: 163 189 698,93

 

Medatdane

Data publikacji 11.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Anna Cisek
do góry