Nawigacja

Majątek

Stan majątku trwałego IPN - KŚZpNP na dzień 31.12.2020 r.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

LP WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ
1 Grunty 68 511 849,76 zł
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 74 321 829,09 zł
3 Urządzenia techniczne i maszyny 9 875 362,34 zł
4 Środki transportu 778 346,19 zł
5 Inne środki trwałe 451 782,38 zł
6 Wartości niematerialne i prawne 4 249 231,20 zł
  SUMA: 158 188 400,96 zł

Medatdane

Data publikacji 07.04.2021
Data modyfikacji 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry