Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w centrali IPN w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 28.02.2020 Rejestr zmian

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019. Poz. 2004) centrala Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, że posiada zbędne rzeczowe składniki majątku ruchomego, w pierwszej kolejności  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania  na czas nieoznaczony innej państwowej jednostce budżetowej a następnie nieodpłatnego przekazania jednostce samorządu terytorialnego.

Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie wniosku o treści zgodnej z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia. O podziale majątku decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków.

Wykazy zbędnych składników  rzeczowych majątku ruchomego w załączeniu.

Wnioski należy złożyć w terminie do 13 marca 2019 r. na adres: Biuro Administracyjno­- Gospodarcze IPN-KŚZpNP, ul. Wołoska  7, 02 -675 Warszawa.

Składniki można obejrzeć  w  siedzibie  IPN  pod  adresem  przy ul.  Wołoska 7 w  Warszawie.  Termin  oględzin  oraz  bliższe  informacje  o  zbędnych rzeczowych składnikach majątku można uzyskać pod nr. telefonów:(22)581-89-88(41) lub e-mail: lukasz.ornat@ipn.gov.pl, agnieszka.gasiniak@ipn.gov.pl

 

 

Medatdane

Data publikacji 28.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry