Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 11.02.2019 Rejestr zmian

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017. poz. 729) centrala Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, że posiada zbędne i zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony innej jednostce.

   Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku  ruchomego w załączeniu ogłoszenia.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie wniosku zgodnego z obowiązującymi przepisami w terminie do 18 lutego 2019 r. na adres: Biuro Administracyjno­ Gospodarcze IPN-KŚZpNP, ul. Wołoska  7, 02 -675 Warszawa.

  Więcej  informacji o  zbędnych i  zużytych    składnikach     majątku     można     uzyskać pod numerem telefonu (22) 581 89 lub e-mail:lukasz.ornat@ipn.gov.pl, agnieszka.gasiniak@ipn.gov.pl.

Medatdane

Data publikacji 11.02.2019
Data modyfikacji 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
Array
do góry