Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM NA WOLNE STANOWISKO PRACY W REFERACIE FINANSOWO - KSIĘGOWYM w Oddziale IPN-KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.12.2014 Rejestr zmian

Stanowisko: od inspektora do specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP w Gdańsku, Gdynia ul. Witomińska 19

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a także naliczanie przewidywanych kosztów delegacji zagranicznych przed ich uruchomieniem.
 • Prowadzenie rozliczeń z pracownikami (zaliczki, delegacje itp.).
 • Prowadzenie kasy Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku.
 • Prowadzenie ewidencji operacji kasowych i sporządzanie raportów.
 • Obsługa kadrowa zatrudnionych (sporządzanie umów cywilnoprawnych, ewidencjonowanie absencji, monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP i innych wynikających z obowiązków pracodawcy).
 • Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.

Wymagania niezbędne na danym stanowisku

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu ekonomicznym, mile widziane z  rachunkowości i finansów,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w komórce finansowo-księgowej, mile widziane również doświadczenie w dziale kadr,
 • bardzo dobra teoretyczna i praktyczna znajomość bieżących przepisów podatkowych, Ustawy o Rachunkowości  i prawa pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • rzetelność i sumienność,
 • systematyczność, dokładność i terminowość.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.sliwowska@ipn.gov.pl do dnia 20 grudnia 2014 r.

Medatdane

Data publikacji 02.12.2014
Data modyfikacji 02.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry