Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko inspektora na etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni, czas zatrudnienia – 6 miesięcy, zastępstwo)

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz
Data publikacji 12.11.2014 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Gdańsku

 

ogłasza nabór na stanowisko:

inspektora na etat w Referacie Edukacji Historycznej OBEP IPN w Gdańsku (stanowisko w Gdyni, czas zatrudnienia – 6 miesięcy, zastępstwo)

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

- prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, warsztatów, wykładów, gier  dla młodzieży;

- szczególny nacisk na realizację zadań  edukacyjnych wśród najmłodszego grona – przedszkolaków- realizacja projektu „Polak Mały”

- opracowywanie scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych;

- prace biurowe (korespondencja, prowadzenie dokumentacji przedsięwzięć  edukacyjnych);

- prowadzenie w zastępstwie biblioteki Oddziałowej

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

- ukończone studia magisterskie, na kierunku historia, specjalność nauczycielska;

- bardzo dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi ( przedszkole, nauczanie początkowe w szkole podstawowej)

- znajomość najnowszej  historii Polski (1918-1989) ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego;

- sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych, łatwość wystąpień publicznych;

- znajomość różnych metod edukacyjnych;

 

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

- umiejętność pracy w zespole;

- chęć doskonalenia warsztatu pracy;

 

Preferowany termin zatrudnienia: od 15 grudnia 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21.11.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

 

Instytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej  IPN w Gdańsku

ul. Słoneczna 59a

81-605 Gdynia

tel.58/6694024; anna.szejna@ipn.gov.pl

Z dopiskiem – rekrutacja OBEP

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 12.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry