Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi poszukuje: INFORMATYKA (1/2 ETATU) do REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym
 • dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • znajomość systemów Linux
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość zagadnień storage'owych   
 • znajomość MS Office (tworzenie baz danych w MS Access)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w sieciach teleinformatycznych
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy

Zakres zadań:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci teleinformatycznej oraz sprzętu komputerowego
 • podłączanie oraz konfiguracja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • obsługa użytkowników sprzętu komputerowego

Preferowany termin zatrudnienia: od 1 lipca 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.06.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi

ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź

z dopiskiem – rekrutacja RPO

Nie będą rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do ostatniego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Ponadto informujemy, ze w przypadku wolnego miejsca powstałego na tym stanowisku w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego naboru, przeprowadzona rekrutacja będzie stanowiła podstawę do wyboru nowego kandydata do pracy.

Medatdane

Data publikacji 26.05.2014
Data modyfikacji 04.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry