Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Informacja o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do pracy na stanowisko inspektora w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie ogłoszono 22 września 2011 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN. Termin przesyłania dokumentów upłynął 30 września 2011 roku. Wpłynęły 24 aplikacje.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z dwóch etapów:
1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 5 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 18 października 2011 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie pani Marcie Turkot.

Medatdane

Data publikacji 20.10.2011
Data modyfikacji 13.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry