Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział we Wrocławiu prowadzi nabór na stanowisko informatyk w Oddziałowym Biurze Administracyjno-Gospodarczym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.10.2018 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • administrowanie serwerami i systemami operacyjnymi (Windows, Linux, Vmware) – fizycznymi oraz maszyny wirtualne
 • wsparcie techniczne użytkowników pracujących w środowisku MS Windows i MS Office
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych
 • instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktur teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • zakupy sprzętu komputerowego
 • kontakt z zewnętrznymi firmami
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub w trakcie studiów
 • minimum dwuletni staż pracy udokumentowany świadectwem pracy
 • dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • podstawowa znajomość systemów Linux
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows 7/8/10 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • posiadanie ważnych badań SEP E do 1kV
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z telefonią stacjonarną, komórkową oraz VoIP
 • znajomość urządzeń sieciowych Cisco

Preferowany termin zatrudnienia:

 • listopad 2018 r.

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń pod względem formalnym (m.in. kompletność dokumentów, wymagany staż pracy, data wpływu dokumentów)
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy,  pocztą elektroniczną na adres: oddzial.wroclaw@ipn.gov.pl lub na adres: Oddział IPN-KŚZpNP
we Wrocławiu, ul. Długosza 48; 51-162 Wrocław, w termie do
dnia 31.10.2018 r.

Do aplikacji należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016.922)

Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu, zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie  ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa Pani/Pana danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Medatdane

Data publikacji 19.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry