Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowsisko pracy w Odddziałowym Biurze Badań Historycznych w Gdańsku.

Osoba udostępniająca: Inga Budweil
Data publikacji 17.10.2018 Rejestr zmian

Stanowisko: inspektor

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: OBBH IPN, Al. Grunwaldzka 6, Gdańsk; względnie Delegatura IPN w Bydgoszczy

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

– prowadzenie badań naukowych dotyczących okupacji niemieckiej ziem polskich podczas II wojny światowej, w tym ludobójczej polityki Niemiec, relacji polsko-żydowskich oraz dziejów ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej na terenach działalności Oddziału (obecne województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i część zachodnia warmińsko-mazurskiego), a także na terenie przedwojennego województwa poleskiego

– prowadzenie samodzielnych kwerend w archiwach polskich i zagranicznych (Białoruś, Niemcy) poświęconych podanym wyżej zagadnieniom

– wykonywanie zadań wiążących się z bieżącą pracą OBBH lub ze współpracą z pionem edukacji i upamiętnień

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunek: historia

– znajomość najnowszej historii Polski, zwłaszcza II wojny światowej

– obroniona praca licencjacka lub magisterska dotycząca relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej lub dorobek w postaci artykułów naukowych wydrukowanych w punktowanych czasopismach naukowych dotyczących tej tematyki

– dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie

– gotowość do wyjazdów zagranicznych (Białoruś, Niemcy)

3) Preferowany termin zatrudnienia:

– 1 stycznia 2019 r.

Ostateczny wybór kandydata dokonany zostanie na podstawie wyników 2-stopniowego

procesu:

– przegląd zgłoszeń;

– wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą

elektroniczną na adres: anna.kozlowska@ipn.gov.pl do dnia 18.11.2018 r.

Medatdane

Data publikacji 17.10.2018
Data modyfikacji 17.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Inga Budweil
Osoba modyfikująca informację:
Inga Budweil
do góry