Nawigacja

Komunikaty

Informacja o dotacjach przyznanych w 2024

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 05.04.2024 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, że w 2024 r. przyznał dotacje:

  • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w wysokości 27 200 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana na walk o wolność i niepodległość Polski Jerzego Tadeusza Błeszyńskiego pochowanego na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
  • Miastu Jarosław z siedzibą w Jarosławiu, ul. Rynek 1 , 37-500 Jarosław, w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów polegającego na  przeprowadzeniu prac ekshumacyjnych szczątków   weterana walk o wolność i niepodległość Polski gen. bryg. Wacława Scavoli-Wieczorkiewicza wraz z transportem z Genewy do Jarosławia.”
  • Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą z siedzibą w Wilnie, ul. Naugarduko 76, w wysokości w kwocie 1100 EURO na realizację zadania publicznego pt. „polegającego  na  przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich nagrobka śp. Władysława Klubowskiego, znajdującego się  w sektorze 12-e, nr.171 na Cmentarzu Stara  Rossa w Wilnie, nr 6843 wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”
  • Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą z siedzibą w Wilnie, ul. Naugarduko 76, w wysokości w kwocie 4590 EURO na realizację zadania publicznego pt. „na  przeprowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich nagrobka śp. Edwarda Podolińskiego, znajdującego się  w sektorze 14C-1, nr.027 na Cmentarzu Stara  Rossa w Wilnie, nr 6842 wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”
  • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Jasieniu, ul. ks. Mazurkiewicza 1, 32-800 Brzesko, w kwocie 32 850 zł na realizację zadania publicznego pt. „prace konserwatorskie nagrobka weterana Jerzego Wacława Krupskiego na Cmentarzu parafialnym w Jasieniu, gmina Brzesko, nr 3242 wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”
  • Polskiemu Towarzystwu Historycznemu, oddział w Radomsku z siedzibą w  Radomsku, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko, w kwocie 37 500 zł. na realizację zadania publicznego pt. „renowacja nagrobka weterana Józefa Walewskiego, zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym w Gidlach, nr 5718 wpisu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”
  • Domowi Kultury z siedzibą w Rajgrodzie w wysokości 28 500 brutto zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski Jana Eliasza Mościckiego na Cmentarzu parafialnym w Rajgrodzie”
  • Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą w Sobieszynie w wysokości 24 000 brutto zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski ks. Pawła Wincentego Szukalskiego na Cmentarzu w Sobieszynie”
  • Fundacja Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego „Fontes” z siedzibą Dwór w Sarnach w wysokości 16 332 zł na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana na walk o wolność i niepodległość Polski Bolesława Roja pochowanego na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.

Medatdane

Data publikacji 05.04.2024
Data modyfikacji 22.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry