Nawigacja

Dostęp do informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznych

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej
Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

listownie na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Janusza Kurtyki 1,
02-676 Warszawa

Załączone dokumenty:

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (12.2kB)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o dostępie do informacji publicznej

Zobacz także: Status prawny IPN

Medatdane

Data publikacji 09.02.2004
Data modyfikacji 03.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry