Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r9421564503,Kaszowski.html
18.05.2024, 21:22

Kaszowski


Nazwisko:
Kaszowski
Imię:
Jan Ferdynand
Kraj:
Kanada
Miejscowość:
London, Ontario
Gmina:
London, Ontario
Rodzaj obiektu:
St. Peter's Cemetery in London, Ontario
Lokalizacja:
sekcja H, aleja W West
Przynależność:
2 Korpus Polski