Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r9361418150941,Antonowicz.html
24.04.2024, 02:31

Antonowicz


Nazwisko:
Antonowicz
Imię:
Aleksander
Kraj:
Litwa
Miejscowość:
Wilno
Gmina:
Rodzaj obiektu:
cmentarz Bernardyński
Lokalizacja:
Przynależność:
wojna polsko-bolszewicka