Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r856776757722,Debiec.html
20.05.2024, 11:43

Dębiec


Nazwisko:
Dębiec
Imię:
Helena
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Samoklęski Duże
Gmina:
Szubin
Rodzaj obiektu:
Cmentarz parafialny
Lokalizacja:
Przynależność:
powstanie wielkopolskie