Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r81689954389433,Dabrowski.html
20.05.2024, 11:31

Dąbrowski


Nazwisko:
Dąbrowski
Imię:
Michał
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Ryszewko
Gmina:
Gąsawa
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafialny przy kościele św. Marii Magdaleny
Lokalizacja:
Przynależność:
powstanie wielkopolskie, wojna polsko - bolszewicka