Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r770242,Debicki.html
20.05.2024, 11:45

Dębicki


Nazwisko:
Dębicki
Imię:
Janusz Jan
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Warszawa
Gmina:
Warszawa
Rodzaj obiektu:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
Lokalizacja:
kwatera C7, rząd 1, grób 9
Przynależność:
wojna polsko-ukraińska, wojna polsko-bolszewicka, III Powstanie Śląskie, kampania wrześniowa