Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r6931135620971,Chabior.html
20.05.2024, 10:22

Chabior


Nazwisko:
Chabior
Imię:
Walerian
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Kraśnik
Gmina:
Kraśnik
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafialny ul. Cmentarna
Lokalizacja:
sektor 39, grób 24
Przynależność:
POW, wojna polsko-bolszewicka, kampania wrześniowa, Polskie Siły Zbrojne