Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r59983216533,Borsztejn.html
13.04.2024, 14:42

Borsztejn


Nazwisko:
Borsztejn
Imię:
Władysław
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Białystok
Gmina:
Białystok
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafii Wszystkich Świętych, ul. Antoniuk Fabryczny 45
Lokalizacja:
sektor VC, rząd 7, miejsce 3
Przynależność:
kampania wrześniowa 1939 r., 2 Korpus Polski, Monte Cassino