Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r57595773,Lachowska.html
24.04.2024, 02:08

Lachowska


Nazwisko:
Lachowska
Imię:
Elżbieta
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Nowa Ruda
Gmina:
Nowa Ruda
Rodzaj obiektu:
cmentarz komunalny
Lokalizacja:
11B/1B/14A
Przynależność:
ppor. rezerwy WP