Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r44185231342,Kozubowski.html
24.04.2024, 01:32

Kozubowski


Nazwisko:
Kozubowski
Imię:
Bolesław
Kraj:
Wielka Brytania
Miejscowość:
Manchester
Gmina:
Manchester
Rodzaj obiektu:
cmentarz św. Józefa
Lokalizacja:
Przynależność:
kampania wrześniowa, szef kontrwywiadu Okręgu Warszawa AK, ps. Mocarz, 2 Korpus Polski