Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r381179690,Bielinski.html
24.04.2024, 01:25

Bieliński


Nazwisko:
Bieliński
Imię:
Aleksander Antoni
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Lublin
Gmina:
Lublin
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafialny przy ul. Lipowej
Lokalizacja:
sektor 10
Przynależność:
żołnierz 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich i 7 Pułku Ułanów Lubelskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej