Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r17233104,Bakowski.html
20.05.2024, 10:51

Bąkowski


Nazwisko:
Bąkowski
Imię:
Michał
Kraj:
Polska
Miejscowość:
Dziewierzewo
Gmina:
Kcynia
Rodzaj obiektu:
cmentarz parafialny
Lokalizacja:
sektor C
Przynależność:
powstanie wielkopolskie, wojna polsko - bolszewicka