Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

https://bip.ipn.gov.pl/bip/form/r108605231,Kalandyk.html
20.05.2024, 11:30

Kalandyk


Nazwisko:
Kalandyk
Imię:
Andrzej
Kraj:
Wielka Brytania
Miejscowość:
Doncaster
Gmina:
Doncaster
Rodzaj obiektu:
cmentarz Rose Hill, Ascot Ave, Docaster DN4 6He
Lokalizacja:
grób nr 347
Przynależność:
Legiony Polskie, wojna polsko-bolszewicka, kampania wrześniowa, I Dywizja Grenadierów we Francji, 2 Korpus Polski na Zachodzie