Nawigacja

Zbędne składniki majątku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacji o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego IPN-KŚZpNP - Centrala w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.07.2013 Rejestr zmian

Działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje,
że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego. Wykazy w załączeniu.

Bliższe informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku udzielane są pod numerami telefonu: 22 581 88 05 i 22 581 89 62 lub e-mail: przemyslaw.florkowski@ipn.gov.pl i marcin.turlejski@ipn.gov.pl

W przypadku zainteresowania jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego nieodpłatnym przejęciem składników majątku proszę o złożenie wniosku, którym mowa w § 38 ust. 3 w/w rozporządzenia w terminie do 2 sierpnia 2013r.

Zainteresowani zakupem składników majątku wymienionych w wykazach proszeni są o składanie ofert kupna na adres: Biuro Administracyjno – Gospodarcze Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, do dnia 2 sierpnia 2013r.

Oferta zakupu powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której prócz adresu należy napisać „Oferta w sprawie zakupu składnika majątku ruchomego”. Oferta powinna zawierać:

  • Dane kontaktowe oferenta;
  • Wskazanie nr indentyfikacyjny i nazwę składnika majątku;
  • Oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym wybranych składników majątku ruchomego lub, że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Medatdane

Data publikacji 22.07.2013
Data modyfikacji 22.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry