Nawigacja

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku IPN w Krakowie oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót - BAG-51/20

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Medatdane

Data publikacji 30.07.2020
Data modyfikacji 30.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Centrala
do góry