Nawigacja

Sprawy obywatelskie

Potwierdzenia repatriacji i pobytu na robotach przymusowych w III Rzeszy i na terenach okupowanych przez nazistów, a także represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Akta przejęte przez IPN są wykorzystywane do potwierdzenia repatriacji i pobytu na robotach przymusowych w III Rzeszy i na terenach okupowanych przez nazistów, a także represji za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego.

Wydawane są (na podstawie wypełnionej ankiety) uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych materiałów.

Zaświadczenia wydawane przez Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów osobom zainteresowanym stanowią podstawę do otrzymania pomocy finansowej np. ze Środków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medatdane

Data publikacji 09.02.2004
Data modyfikacji 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
Osoba modyfikująca informację:
Lucyna Wirkus
do góry