Nawigacja

Kategorie

Akta Wojskowych Organów Bezpieczeństwa Państwa użyczone przez Centralne Archiwum Wojskowe (1)

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Akta Wojskowych Organów Bezpieczeństwa Państwa
użyczone przez Centralne Archiwum Wojskowe
w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

LP. Nazwa zespołu Lata Sygnatura
CAW
Sygnatura
IPN
Pozycje
w spisie
Ogólna
ilość
pozycji
w spisie
zd.-odb.
Uwagi

INFORMACJA WOJSKOWA
1. Główny Zarząd Informacji 1944-1957
[1968]
1780/90
1781/901811/92
1812/92
1814/92
1833/93
1834/93
1854/95
1855/95
1894/99
1895/99

1896/99
1897/99
834
835841
842
844
843
845
847
846
849
850

851
852
1-119
29-132
135-204
212-245
835
1-146
1-191
1-18
1-214
1-80
1-34
1-764
1-6
2-326
411
1-59
1
2167
2. Okręgowy Zarząd Informacji Nr I Warszawa 1946-1957 1780/90
1781/90
1785/90
1833/93
1854/95
1895/99
834
835
836
843
847
850
155-167
246-250
237-243
215
41
329-331
30
3. Okręgowy Zarząd Informacji Nr II Bydgoszcz 1944-1956 1780/90
1781/90
1833/93
1854/95
1895/99
834
835
843
847
850
168-191
251-253
217-218
42-45
333-343
376-378
47
4. Okręgowy Zarząd Informacji Nr III Poznań 1946-1949 1780/90 834 192-196 5
5. Okręgowy Zarząd Informacji Nr IV Wrocław 1945-1957 1780/90
1781/90
1785/90
1854/95
1855/95
1895/99
834
835
836
847
846
850
197-225
254-257
244-248
46-92
765
344-375
118
6. Okręgowy Zarząd Informacji Nr V Kraków 1946-1953 1780/90
1854/95
1895/99
834
847
850
226-235
93
379-390
23
7. Okręgowy Zarząd Informacji Nr VI Łódź 1946-1947 1781/90
1833/93
1854/95
835
843
847
258
219-221
94
5
8. Okręgowy Zarząd Informacji Nr VII Lublin 1946-1949 1780/90 834 236-243 8
9. Okręgowy Zarząd Informacji Nr VIII Gdynia [Marynarka Wojenna] 1945-1956 1780/90
1785/90
1854/95
1895/99
834
836
847
850
244-259
249-262
95-98
391-397
41
10. Okręgowy Zarząd Informacji Nr IX Poznń [Wojska Lotnicze] 1949-1957 1780/90

1834/93
1854/95
1895/99
834

845
847
850
260-267
319-320
81
99-101
398
15
11. Oficerska Szkoła Informacji Mińsk Mazowiecki 1945-1957
[1964]
1780/90
1810/92
1895/99
834
542
850
280-318
1-13
327-328
54
12. 6 [18] Samodzielny Batalion Informacji 1944-1951 1780/90 834 271-279 9 od 02.03.1948r.
zmienił numer na 18
13. Oddział Informacji 1 Armii WP 1944-1945 1780/90
1781/90
1895/99
834
835
850
268-269
3-18
1
19
14. Oddział Informacji 2 Armii WP 1944-1946 1780/90
1781/90
1785/90
834
835
836
270
19-28
1-2
13
15. Oddział Informacji I Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 1943 1781/90 835 1-2 2
16. Oddział Informacji II Korpusu Piechoty 1952 1785/90 836 266 1
17. Oddział Informacji 1 Samodzielnej Brygady Moździerzy WP 1945-1951 1833/93 843 216 1
18. Oddział [Wydział] Informacji Zjednoczonej Szkoły Lotniczej WP 1946-1954 1895/99 850 404-408 5
19. Oddział Informacji Grupy Operacyjnej "Wisła" 1945-1948 1781/90
1895/99
835
850
133-134
410
3
20. Wydział Informacji Garnizonu Warszawa 1952 1785/90 836 263 1
21. Sekcja Informacji Oficerskiej Szkoły Piechoty 1952 1785/90 836 264-265 2
22. Sekcja Informacji Oficerskiej Szkoły Samochodowej 1950 1781/90 835 259-260 2
23. Sekcja Informacji Oficerskiej Szkoły Lotniczej 1950 1895/99 850 409 1
24. Oddział Informacji 3 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza 1947 1896/99 851 118-119 2
25. Oddział Informacji 11 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza 1946-1949 1896/99 851 120 1
26. Wydział Informacji 3 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1953 1896/99 851 89-90 2
27. Wydział Informacji 5 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1950-1952 1896/99 851 91-95 5
28. Wydział Informacji 6 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1948-1950 1896/99 851 96 1
29. Wydział Informacji 8 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1950-1951 1896/99 851 97-98 2
30. Wydział Informacji 11 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1948 1896/99 851 99 1
31. Wydział Informacji 12 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1951-1952 1896/99 851 100-101 2
32. Wydział Informacji 15 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1948-1956 1896/99 851 102-115 14
33. Wydział Informacji 21 Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza 1949-1950 1896/99 851 116-117 2
34. Zarząd Informacji KBW i WOP WP 1945-1957 1780-90 834 120-154 35
35. Oddział Informacji Dowództwa KBW 1945-1947 1809/92 840 1-4 4
36. Oddział Informacji 1 Brygady KBW 1948 1896/99 851 60-63 4
37. Wydział Informacji 2 Brygady KBW 1949-1951 1896/99 851 64-65 2
38. Oddział Informacji 4 Brygady KBW 1946 1896/99 851 127 1
39. Wydział Informacji 6 Pułku KBW 1948-1952 1896/99 851 66-70 5
40. Wydział Informacji 7 Pułku KBW 1953 1854/95 847 102-103 2
41. Wydział Informacji 8 Pułku KBW 1947-1951 1896/99 851 71-75 5
42. Oddział Informacji 9 Pułku KBW 1948-1951 1896/99 851 76-81 6
43. Oddział Informacji 12 Pułku KBW 1946-1949 1896/99 851 82-88 7
44. Oddział Informacji 13 Pułku KBW 1945-1947 1809/92
1896/99
840
851
5-7
121
4
45. Oddział Informacji 14 Pułku KBW 1947-1956 1896/99 851 122-126 5
46. Oddział Informacji Pułku Ochrony Rządu KBW 1948-1949 1896/99 851 128-131 4
47. I Obóz Specjalny Zarządu Informacji Skrobów 1944-1945 1778/90
1854/95
541
847
1-25
35-40
31

KORPUS BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
48. Sztab KBW 1945-1964 1580/75

1585/75
1760/89
578

692
695
2640-2644
2807-2824
324-325
1-6
31
49. Kwatermistrzostwo KBW 1945-1966 1580/75
1581/75

1585/75
1589/75
578
635

692
686
2594-2597
1293-1493
1499-1500
1654-1822
95
471
50. Kancelaria Sztabu KBW 1944-1957 1580/75
1589/75
578
686
3165-3406
81-85
247
51. Oddział Operacyjny Sztabu KBW 1945-1958 1580/75
1585/75
1589/75
578
692
686
1-1477
1-50
1-17
1544 znajdują się akta operacyjne wszystkich jednostek KBW
52. Oddział Wyszkolenia Bojowego KBW 1945-1953 1580/75
1585/75
1589/75
578
692
686
1478-1714
51-71
18
259
53. Wydział Łączności Specjalnej Sztabu KBW 1949-1966 1580/75
1585/75
578
692
1751-1753
638-1101
467
54. Oddział Organizacyjny Sztabu KBW 1945-1960 1580/75
1585/75

1589/75
578
692

686
1754-1962
2653-2714
2729-2782
2991-2999
2801-2805
73-75
339-382
534-537
539
544
570-637
21-41
481
55. Oddział Finansów KBW 1945-1966 1580/75
1581/75

1585/75

1589/75
578
635

692

686
2621
1173-1292
2156-2272
1516-1653
2294-2397
118-164
527
56. Wydział Administracyjno-Gospodarczy Sztabu KBW 1945-1966 1581/75
1585/75
1589/75
635
692
686
2120-2155
2203-2293
100-117
145
57. Szefostwo Uzbrojenia i Broni Pancernej KBW 1948-1952 1580/75 578 2648-2651 4
58. Zarząd Polityczny KBW 1945-1966 1580/75
1581/75
1585/75
1589/75
578
635
692
686
2634-2639
1-912
1102-1344
86-91
1167
59. Oddział Łączności Sztabu KBW 1946-1952 1585/75
1589/75
692
686
72
19-20
3
60. Oddział Mobilizacyjny Sztabu KBW 1951-1965 1590/75 694 1-75 75
61. Wydział Polityczny Garnizonu Sztabu KBW 1949-1961 1581/75
1585/75
1589/75
635
692
686
913-950
1345-1364
92
59
62. Służba Zdrowia KBW 1945-1959 1581/75
1585/75
1589/75
635
692
686
1501-1587
1823-1850
96
116
63. Oddział Kadr KBW 1945-1966 1581/75
1585/75
1589/75
635
692
686
1856-2119
1994-2202
99
274
64. Szefostwo Służby Inżynieryjno-Saperskiej i Chemicznej KBW 1950-1965 1581/75
1585/75
1589/75
635
692
686
1092-1131
1365-1460
94
137
65. Duszpasterstwo KBW 1945-1950 1581/75
1589/75
635
686
951-1022
93
73
66. Dowództwo Artylerii i Broni Pancernej KBW 1945-1966 1581/75
1585/75
635
692
1132-1172
1461-1515
96
67. Szefostwo Służby Samochodowej KBW 1956-1965 1585/75 692 1851-1870 20
68 Inspektorat Ochrony KBW 1949-1956 1585/75 692 2398-2425 28
69. 1 Brygada Wojsk Wewnętrznych Katowice 1944-1947 1580/75 578 1963-1973
2806
12
70. 1 Zmotoryzowany Pułk KBW Warszawa 1945-1947 1580/75 578 1974-1982
2844-2845
11
71. 2 Zmotoryzowany Pułk KBW Kraków 1945-1947 1580/75 578 1983-1986
2005
2846
6
72. Zmotoryzowany Pułk KBW Góra Kalwaria 1945-1947 1580/75 578 1987-2004
2006
2847-2848
21 powstał z 1 i 2 Pułków Zmotoryzowanych
73. 1 Mazowiecka Brygada KBW Góra Kalwaria 1945-1966 1580/751582/75
1585/75


1586/75
1589/75
1760/89
578679
692


696
686
695
2007-2020
2026-2048
2715
2826-2842
1-523
77-89
327
383-388
164-512
413-421
7-28
978
74. 2 Podlaska Brygada KBW Białystok 1945-1967 1580/75


1582/75
1585/751586/75
1589/75
1760/89
578


679
692696
686
695
2049-2088
2716
2849-2859
524-964
90-102
328
389-393
538
513-947
422-457
56-153
1082
75. 3 Brygada KBW Ziemi Lubelskiej Lublin 1945-1965 1580/75


1582/75
1585/751586/75
1589/75
1760/89
578


679
692696
686
695
2089-2116
2717
2860-2881
977-1199
103-113
191
329
394-399
1041-1347
504-546
177-191
658
76. 4 Brygada KBW Ziemi Rzeszowskiej Rzeszów 1945-1957 1580/75


1582/75
1585/75
1589/75
578


679
692
686
2117-2147
2718
2882-2892
1200-1571
114-125
547
428
77. 5 Brygada KBW Ziemi Krakowskiej Kraków 1945-1972 1580/75


1583/75
1585/75

1587/75
1589/75
1760/89
578


636
692

693
686
695
2148-2163
2719
2893-2907
1-346
126-142
400-405
1-297
548-555
214-265
758
78. 6 Śląska Brygada KBW Katowice 1945-1957 1580/75


1583/75
1585/75


1587/75
1589/75
578


636
692


693
686
2164-2178
2720
2908-2923
347-656
143-155
330-331
406-412
345-590
556-557
612
79. 7 Pułk KBW Kielce 1945-1964 1580/75


1583/75
1585/751587/75
1589/75
578


636
692693
686
2179-2206
2721
2924-2936
657-1124
156-169
332
413-417
419
643-850
558-562
744
80. 8 Pułk KBW Łódź 1945-1959 1580/751583/75
1585/75
1589/75
578636
692
686
2207-2252
2722
2800
2937-2960
1125-1418
170
563-564
369
81. 9 Pomorski Pułk KBW Bydgoszcz 1945-1964 1580/75


1583/75
1585/75


1589/75
578


636
692


686
2253-2281
2723
2961-2972
1419-1714
181-191
333-334
448-490
565-570
360
82. 10 Wielkopolski Pułk KBW Poznań 1945-1966 1580/75


1583/75
1585/751587/75
1589/75
1760/89
578


636
692693
686
695
2282-2318
2724
2973-2993
1715-2089
192-206
338
430-434
540-541
1448-1784
571-573
384
798
83. 11 Dolnośląski Pułk KBW Wrocław, Jelenia Góra 1945-1967 1580/75


1584/75

1585/75

1588/75

1589/75
1760/89
578


678

692

683

686
695
2319-2336
2725
2994-3010
1-334
1961-1990
207-212
435-440
1-217
533-620
574-576
394-451
778
84. 12 Pułk KBW Ziemi Szczecińskiej Szczecin 1945-1965 1580/75


1584/75
1585/75


1588/75
1589/75
578


678
692


683
686
2337-2354
2726
3011-3021
335-627
213-224
335
441-447
621-979
577-581
707
85. 13 Kaszubski Pułk KBW Gdańsk 1945-1965 1580/75


1584/75
1585/75


1588/75
578


678
692


683
2355-2365
2727
3022-3035
628-829
225-233
336
448-453
1014-1102
333
86. 14 Mazurski Pułk KBW Olsztyn 1945-1965 1580/75


1584/75
1585/75

1588/75
1589/75
1760/89
578


678
692

683
686
695
2366-2424
2728
3036-3048
830-1099
234-244
454-459
1103-1236
582-599
452-529
590
87. 15 Pułk KBW [15 Samodzielny Batalion KBW] Ziemi Opolskiej Prudnik, Opole 1949-1965 1580/75

1584/75
1585/75

1588/75
578

678
692

683
2425-2436
3049-3053
1100-1315
245-260
460-464
1237-1557
575
88. 16 Pułk KBW [16 Samodzielny Batalion KBW] Koszalin 1952-1956 1580/75

1584/75
1589/75
578

678
686
2437-2449
3054-3055
1316-1391
600
92
89. Samodzielna Brygada Łączności TKN KBW [Samodzielny Pułk Łączności Rządowej] Warszawa 1948-1957 1580/75

1584/75
1585/75
1588/75
578

678
692
683
2450-2469
3056-3064
1392-1590
268
2226-2253
257
90. 1 Specjalna Brygada KBW [Nadwiślańska Jednostka KBW] Warszawa 1944-1960 1585/75

1586/75
1589/75
692

696
686
545-553
563-569
1-163
42-80
165-412
466 występuje jako Pułk
Ochrony Rządu KBW,
1 Specjalny Pułk KBW
91. Szkoła Oficerska i Ośrodek Szkoleniowy KBW Legnica 1944-1965 1580/75

1584/75
1585/75


1588/75
578

678
692


683
2519-2529
3121-3135
1728-1881
261-267
337
519-524
1558-1703
340 występuje jako Centrum Wyszkolenia WW, Oficerska Szkoła KBW
92. Ośrodek Szkoleniowy KBW [Samodzielny Pułk Szkolny KBW] Szczytno 1945-1954 1580/75


1584/75
1588/75
1589/75
578


678
683
686
2530-2541
2553-2575
3136-3145
1636-1727
2075-2080
602
144
93. Szkoła Podoficerów Sanitarnych KBW 1947-1957 1580/75
1581/75
578
635
2585-2593
1820-1836
26
94. Szkoła Podoficerów Łączności KBW [Samodzielny Szkolny Batalion Łączności] Prudnik 1951-1971 1580/75

1584/75
1585/75
1588/75
1760/89
578

678
692
683
695
2783-2790
3146-3150
1886-1960
465-468
1985-2074
284-306
547-554
213
95. Ośrodek Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych KBW [Samodzielny Batalion Techniczny Saperów] Pułtusk 1956-1966 1585/75

1588/75
1760/89
692

683
695
509-513
542
2081-2225
29-55
178
96. Warsztat Techniczny Oddziału Łączności KBW 1949-1952 1580/75 578 2516-2518 3
97. Zakład Tresury Psów Służbowych KBW Sułkowice 1951-1956 1580/75


1584/75
578


678
2542
3109-3114
3156-3164
1991-2027
53
98. Samodzielna Eskadra Lotnicza KBW 1945-1960 1580/75

1585/75
578

692
2543-2549
3103-3108
554-562
22
99. Korpus Kadetów KBW Warszawa 1948-1952 1580/75


1581/75
578


635
2550-2552
2576-2578
3151-3152
1837-1955
127
100. Samodzielny Batalion Zwiadu KBW Pułtusk 1951-1954 1580/75

1584/75
1589/75
578

678
686
2579-2580
3115-3116
1613-1635
601
28
101. Centralny Szpital KBW Warszawa 1946-1950 1580/75 578 2581-2584
3117-3119
7
102. Kompania Karna KBW Góra Kalwaria 1946-1947 1580/75

1589/75
578

686
2021-2025
2843
603-617
21
103. Garnizonowa Stacja Obsługi Pojazdów Mechanicznych KBW 1953-1960 1585/75
1584/75
692
678
1872
2028-2032
6
104. Centralna Składnica Uzbrojenia KBW 1952-1955 1580/75 578 2652 1
105. Kompania Centralnego Domu Oficera KBW Warszawa 1951-1957 1580/75 578 2636
2645-2647
4
106. Specjalna Kompania Zarządu Informacji KBW 1948-1949 1580/75 578 2598-2603 6
107. Kompania Gospodarcza Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KBW 1945-1964 1580/75


1585/75
578


692
2604-2608
2618
2620
526-529
11
108. Samodzielny Pluton Budowlany KBW 1946-1948 1580/75 578 2605
2607
2
109. Samodzielna Kompania Gospodarcza przy Kwatermistrzostwie KBW 1947-1949 1580/75 578 2608 1
110. Obóz Szkoleniowy Broni Pancernej KBW Sask Duży, Podjuchy 1951-1956 1580/75 578 2622-2630
3153-3154
11
111. Obóz Szkoleniowy KBW Raducz 1951 1580/75

1585/75
578

692
2631-2633
3155
326
5
112. Baza Remontowa KBW Łódź 1946-1948 1581/75
1584/75
635
678
1494-1498
1882-1885
9
113. Batalion Budowlany KBW 1952-1954 1580/75 578 2619 1
114. 1 Samodzielny Batalion KBW [Samodzielny Batalion Wartowniczy KBW] Warszawa 1945-1965 1580/75

1581/75
1585/75
578

635
692
2470-2484
3065-3076
1774-1819
299
530-531
1918-1993
152
115. Samodzielny Batalion Samochodowy KBW Warszawa 1945-1957 1580/75

1581/75
1585/75
578

635
692
2485-2505
3077-3090
1023-1091
300-304
532-533
111
116. Batalion Szkolny Brygady TKN Olsztyn 1952-1955 1584/75 678 1591-1612 22
117. Samodzielny Batalion Łącznosci KBW Warszawa 1945-1965 1580/75


1581/75
1585/751589/75
578


635
692686
1715-1750
2506-2515
3091-3102
1588-1773
275-298
525
543
1872-1917
97-98
318
118. Batalion Obsługi Dowództwa KBW 1962-1966 1760/89 695 530-546 17
119. Jednostka KBW Ziemi Szczecińskiej - 4 1958-1963 1585/75 692 312-318 7
120. Podhalański Batalion Piechoty Górskiej 5 Brygady KBW 1956-1967 1587/75
1760/89
693
695
298-344
266-283
65
121. Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy 10 Pułku KBW 1960-1966 1760/89 695 385-393 9
122. 1 Samodzielny Batalion TOPL KBW 1958-1959 1585/75 692 305-308
514-515
6
123. 1 Samodzielny Batalion Inżynieryjny KBW 1960-1963 1585/75 692 516-518 3
124. 2 Samodzielny Batalion Inżynieryjno-Budowlany [2 Batalion Inżynieryjny KBW] Białystok 1949-1967 1582/75
1585/75

1586/75
1589/75
1760/89
679
692

696
686
695
965-976
309-310
469-472
948-1040
458-503
154-176
180
125. 4 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW Ziemi Rzeszowskiej 1956-1968 1585/75

1586/75
1760/89
692

696
695
115-125
473-478
1348-1576
192-213
268
126. 4 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW 10 Wielkopolskiego Pułku KBW 1960-1965 1587/75 693 1785-1842 58
127. 6 Samodzielny Batalion Inżynieryjny KBW [6 Samodzielny Batalion TOPL KBW] 1957-1965 1585/75
1587/75
692
693
479-489
591-642
63
128. 8 Łódzki Szkolny Pułk Samochodowy KBW [Szkoła Samochodowa KBW, 8 Samodzielny Batalion Zmechanizowany KBW] 1956-1967 1585/75

1587/75
1760/89
692

693
695
171-180
420-429
851-1159
325-383
388
129. 9 Pomorski Pontonowo-Mostowy Pułk KBW 1956-1966 1585/75
1587/75
692
693
491-493
1160-1447
291
130. 10 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW 1962-1965 1585/75 692 494-496 3
131. 11 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW 1960-1964 1585/75 692 485-487 3
132. 12 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW 1957-1965 1585/75
1588/75
692
683
499-501
980-1013
37
133. 12 Samodzielny Batalion TOPL KBW 1956-1961 1585/75 692 311
497-498
3
134. 16 Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy KBW 1957-1964 1585/75 692 503
505-508
5
135. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej KBW 1956-1959 1585/75 692 269-274
319-323
502, 504
13
136. 1, 2, 3 Brygady Wojsk Wewnętrznych 1945 1580/75 578 2825 1
137. Akta personalne żołnierzy zawodowych KBW 1945-1966 1578/75
1588/75
1762/89
644
683
684
1-3375
521-532
1-7
3394
138. Akta personalne pracowników cywilnych KBW 1945-1966 1579/75
1588/75

1761/89
645
683

685
1-1730
218-520
1704-1984
1-249
2563

SĄDY WOJSKOWE
139. Departament Służby Sprawiedliwości MON 1946-1950 929/63 807 94-284 191
140. Wydział Sądownictwa Wojennego Naczelnego Dowództwa WP 1944-1945 III/432 877 1-42 42
141. Najwyższy Sąd Wojskowy 1944-1958 III/433
324/55
929/63
878
814
807
1-85
1-47
285-307
797-800
814-815
826-827
851-853
880-881
168
142. Zarząd Sądownictwa Wojskowego 1944-1956 929/63 807 41-93
769-796
828-850
854-875
126
143. Wojskowy Sąd Okręgowy I Warszawa 1945-1946 306/55352/55
1115/65
872823
819
167-825
3303-3305
3465-3466
3478-3485
310-328
1-7
698
144. Wojskowy Sąd Okręgowy II Pomorze Koszalin, Bydgoszcz 1945 308/55 838 461-644 184
145. Wojskowy Sąd Okręgowy III Poznań 1945 326/55
422/56
1227/66
827
810
816
2304-3029
4-5b
3-5
731
146. Wojskowy Sąd Okręgowy IV Śląsk Wrocław 1945-1956 326/55

422/56
929/63
827

810
807
342
345-346
3
1-40
801-813
57
147. Wojskowy Sąd Okręgowy V Kraków 1945 322/55

1115/65
915

819
419-899
1983
14-16
485
148. Wojskowy Sąd Okręgowy VI Łódź 1945-1946 326/55
422/56
510/58
1227/66
827
810
818
816
1393-2303
6-8
2
1-2
917
149. Wojskowy Sąd Okręgowy VII Lublin 1944-1945 306/55

1115/65
872

819
2752-3302
3467-3471
10-12
559
150. Wojskowy Sąd Garnizonowy Białystok 1944-1945 III/434
286/55
352/55
879
803
823
1-19
170-187
91-198
145
151. Wojskowy Sąd Garnizonowy Chełm 1945 III/435
306/55
880
872
1-13
1603-2337
748
152. Wojskowy Sąd Garnizonowy Katowice 1945 322/55

326/55
915

827
1827-1970
1989-1990
1363-1370
154
153. Wojskowy Sąd Garnizonowy Kielce 1945-1946 326/55

352/55
422/56
827

823
810
1371-1383
2296
1-90
1-2
106
154. Wojskowy Sąd Garnizonowy Lublin 1944-1945 III/436
306/55

352/55
1115/65
881
872

823
819
1-5
2340-2751
3472-3473
329-333
8-9
426
155. Wojskowy Sąd Garnizonowy Modlin 1945 306/55

1115/65
872

819
1265-1336
3477
13
74
156. Wojskowy Sąd Garnizonowy Przemyśl 1944-1945 III/437
322/55
882
915
1-4
900-1423
1984-1985
530
157. Wojskowy Sąd Garnizonowy Rzeszów 1944-1945 III/438
322/55
883
915
1-15
1424-1826
1986-1988
421
158. Wojskowy Sąd Garnizonowy Siedlce 1945 306/55 872 1337-1602 266
159. Wojskowy Sąd Garnizonowy Warszawa 1944-1946 306/55
286/55


352/55
872
803


823
1-166
188-192
215-219
222
199-309
288
160. Wojskowy Sąd Rejonowy Katowice 1945-1956 296/55 802 1-74 74
161. Wojskowy Sąd KBW Warszawa 1945 286/55 803 1-169
195-213
220
189
162. Wojskowy Sąd Marynarki Wojennej 1945 323/55 813 1-115 115
163. Wojskowy Sąd PKP 1946-1949 929/63
1546/73
807
888
729-743
1-30
45 Warszawa, Poznań, Katowice, Wrocław, Lublin, Szczecin, Rzeszów, Białystok
164. Wojskowy Sąd 1 Armii WP 1943-1946 326/56 827 1-344 344
165. Wojskowy Sąd 2 Armii WP 1944-1945 308/55 838 1-60
103-187
145
166. Wojskowy Sąd 3 Armii WP 1944 306/55 872 2338-2339 2
167. Wojskowy Sąd Polowy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 1943-1945 326/55 827 1660 1
168. Wojskowy Sąd Polowy 1 Korpusu Pancernego 1944-1945 326/55

422/56
827

810
437-636
1664
9-26
219
169. Wojskowy Sąd 1 Dywizji Piechoty 1943-1945 306/22

326/55
872

827
826-1112
3474-3476
941-943
293
170. Wojskowy Sąd 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii 1945 306/55 872 1113-1130 18
171. Wojskowy Sąd Polowy 1 Szkolnej Dywizji Piechoty 1945 306/55 872 1179-1242 64
172. Wojskowy Sąd 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej 1945-1946 III/473
308/55
887
838
1-11
268-294
38
173. Wojskowy Sąd Polowy 2 Dywizji Piechoty 1943-1945 322/55

326/55
915

827
1-137
1971-1973
2295
141
174. Wojskowy Sąd Polowy 1945 326/55 827 637-693 51
175. Wojskowy Sąd 3 Dywizji Piechoty 1944-1945 306/55 872 3306-3464 159
176. Wojskowy Sąd 4 Dywizji Piechoty 1944-1945 326/55 827 944-1090
1662
148
177. Wojskowy Sąd 5 Dywizji Piechoty 1944-1945 326/55 827 1091-1362 272
178. Wojskowy Sąd Polowy 5 Dywizji Artylerii 1945 308/55 838 295-308
645
15
179. Wojskowy Sąd Polowy 6 Dywizji Piechoty 1944-1945 322/55 915 138-250
1974-1976
1991
117
180. Wojskowy Sąd Polowy 7 Dywizji Piechoty 1944-1945 322/55

326/55
915

827
251-321
1977-1978
1363-1370
81
181. Wojskowy Sąd Polowy 8 Dywizji Piechoty 1944-1945 308/55 838 61-102
188-267
122
182. Wojskowy Sąd Polowy 9 Dywizji Piechoty 1944-1945 322/55 915 322-394
1979-1980
75
183. Wojskowy Sąd Polowy 10 Dywizji Piechoty 1944-1945 326/55

422/56
827

810
694-810
433
27
119
184. Wojskowy Sąd Polowy 11 Dywizji Piechoty 1945 326/55 827 811-870
434
61
185. Wojskowy Sąd 12 Dywizji Piechoty 1945 308/55 838 309-342
646
35
186. Wojskowy Sąd Polowy 13 Dywizji Piechoty 1945 326/55

422/56
827

810
871-940
435
28
72
187. Wojskowy Sąd 14 Dywizji Piechoty 1945 308/55 838 344-395 52
188. Wojskowy Sąd 15 Dywizji Piechoty 1945 306/55 872 1131-1178 48
189. Wojskowy Sąd 16 Dywizji Piechoty 1945 308/55 838 397-460 64
190. Wojskowy Sąd 17 Dywizji Piechoty 1945 322/55 915 395-418
1981-1982
26
191. Wojskowy Sąd Polowy 18 Dywizji Piechoty 1945 306/55 872 1243-1264 22

PROKURATURY WOJSKOWE
192. Naczelna Prokuratura Wojskowa 1943-1962 III/439
329/55
895/63
929/631808/92
894
837
906
807909
1-151
135-733
1-10
308-728
744-768
816-825
876-879
1-14
1234
193. Wojskowa Prokuratura Okręgowa I Warszawa 1944-1965 315/55
893/63
854
905
1-2210
1-595
1011-1021
2816
194. Wojskowa Prokuratura Okręgowa II Pomorze Koszalin, Bydgoszcz 1945-1952 328/55 903 1-1576 1576
195. Wojskowa Prokuratura Okręgowa III Poznań 1945-1952 370/55
369/55
916
922
168-186
3239-5298
8086-8093
8112
2087
196. Wojskowa Prokuratura Okręgowa IV Śląsk Wrocław 1944-1959 370/55
837/62
916
655
135-138
153-191
43
197. Wojskowa Prokuratura Okręgowa V Kraków 1945-1952 342/55
521/59
824
853
1-640
112-122
651
198. Wojskowa Prokuratura Okręgowa VI Łódź 1945 369/55
370/55
922
916
145-164
8094-8108
8113-8118
41
199. Wojskowa Prokuratura Okręgowa VII Lublin 1944-1957 314/55
429/55
893/63
831
815
905
1-18
596-695
1-4854
4972
200. Wojskowa Prokuratura Marynarki Wojennej Gdynia 1945 310/55 801 1-820 820
201. Wojskowa Prokuratura Dowództwa KBW Warszawa 1945-1955 262/55

1800/91
873

907
1-836
866-868
1-17
856
202. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Białystok 1944-1956 III/440
314/55
721/61
893/63
891
831
925
905
1-51
9647-10258
1-30
995-1000
699
203. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Chełm Lubelski 1943-1957 314/55
893/63
831
905
4855-7547
978-994
2710
204. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Katowice 1945-1953 301/55
302/55
869
871
1-1916
1-896
2812
205. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Kielce 1945-1952 274/55
369/55
896
922
1-784
7886-8043
942
206. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Kraków 1945-1947 333/55
336/55
825
829
1-334
1-1692
2026
207. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Lublin 1944-1949 314/55
893/63
831
905
7548-9646
922-967
2145
208. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Łódź 1945-1962 369/55
837/62
922
655
5299-7885
64-93
2617
209. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Modlin 1945-1957 315/55

893/63
854

905
2644-2994
3829-3833
972-977
362
210. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Przemyśl 1944-1955 III/441
332/55
337/55
521/59
890
828
830
853
1-11
1-1331
1-1232
127
2575
211. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Rzeszów 1944-1954 III/442
317/55
521/59
889
804
853
1-9
306-2566
125-126
2272
212. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Siedlce 1945-1946 315/55

893/63
854

905
2995-3724
3834
968-971
735
213. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa Warszawa 1944-1959 325/55

893/63
809

905
1-2145
696-921
2371
214. Wojskowa Prokuratura Rejonowa Białystok 1944-1947 273/55 898 1-735 735
215. Wojskowa Prokuratura Rejonowa Łódź 1945-1948 271/55 895 1-511 511
216. Wojskowa Prokuratura Rejonowa Wrocław 1945-1956 279/55 904 1-49 49
217. Wojskowa Prokuratura 1 Korpusu Pancernego 1944-1956 837/62
369/55
655
922
124-147
1989-2390
8057-8062
8109
433
218. Wojskowa Prokuratura 1 Armii WP 1944-1956 369/55
370/55
837/62
922
916
655
92-1988
99-114
94-119
1939
219. Wojskowa Prokuratura 2 Armii WP 1944-1952 328/55 903 2101-2781 681
220. Wojskowa Prokuratura 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR 1943-1947 369/55 922 1-91
8044-8045
93
221. Wojskowa Prokuratura 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty 1943-1945 312/55
315/55

520/59
808
854

902
1-594
2392-2505
3725-3828
1-4
816
222. Wojskowa Prokuratura 1 Szkolnej Dywizji Piechoty 1945-1951 315/55
320/55
893/63
854
806
905
2506-2566
1-266
1005
328
223. Wojskowa Prokuratura 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii 1945 315/55
893/63
854
905
2211-2391
1001-1004
185
224. Wojskowa Prokuratura 1 Dywizji Rolno-Gospodarczej 1945-1952 328/55 903 1795-2100 306
225. Wojskowa Prokuratura 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty 1944-1962 318/55
387/56
521/59
837/62
805
821
853
655
1-760
190-207
1-111
3-63
950
226. Wojskowa Prokuratura 2 Dywizji Artylerii 1944-1952 369/55
837/62
922
655
2391-2627
120-123
241
227. Wojskowa Prokuratura 3 Dywizji Piechoty 1945-1956 305/55
315/55
522/59
893/63
899
854
897
905
1-551
2567-2623
1-25
1006-1007
634
228. Wojskowa Prokuratura 4 Dywizji Piechoty 1944-1945 262/55
307/55
873
900
837-865
1-211
240
229. Wojskowa Prokuratura 5 Dywizji Piechoty 1944-1947 282/55
369/55
833
922
1-582
2628-2737
692
230. Wojskowa Prokuratura 5 Dywizji Artylerii 1945-1952 328/55 903 1577-1673 97
231. Wojskowa Prokuratura 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty 1944-1955 294/55
521/59
913
853
1-768
123-124
770
232. Wojskowa Prokuratura 7 Dywizji Piechoty 1944-1946 387/56 821 1-188
203-204
190
233. Wojskowa Prokuratura 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty 1944-1947 328/55
400/56
903
817
1674-1759
1-239
325
234. Wojskowa Prokuratura 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty 1945-1954 303/55 870 1-457 457
235. Wojskowa Prokuratura 10 Dywizji Piechoty 1944-1962 291/55
369/55

525/59
721/61
837/62
912
922

900
925
655
1-853
2738-2816
8069
1
1-30
148-152
969
236. Wojskowa Prokuratura 11 Dywizji Piechoty 1945-1954 295/55
369/55
914
922
1-446
2817-2843
8070
474
237. Wojskowa Prokuratura 12 Dywizji Piechoty 1945 340/55 822 1-541 541
238. Wojskowa Prokuratura 13 Dywizji Piechoty 1945-1962 369/55


837/62
922


655
2844-3238
8071-8085
8110-8111
1-2
414
239. Wojskowa Prokuratura 14 Dywizji Piechoty 1945 328/55
401/56
903
901
1760-1794
1-11
46
240. Wojskowa Prokuratura 15 Dywizji Piechoty 1945 409/56 826 1-14 14
241. Wojskowa Prokuratura 16 Kaszubskiej Dywizji Piechoty 1945 380/55 820 1-7 7
242. Wojskowa Prokuratura 17 Dywizji Piechoty 1945-1954 317/55 804 1-305 305
243. Wojskowa Prokuratura 18 Dywizji Piechoty 1945-1956 315/55
320/55
893/63
854
806
905
2624-2643
267-398
1008-1010
155
244. Akta żołnierzy radzieckich skierowanych do dyspozycji Prokuratury Armii Radzieckiej 1943-1947 329/55 837 1-134 134

 

245. Dowództwo Żandarmerii WP 1944-1945 III/361 876 1-5 5
246. Departament Personalny MON 1947-1952 1892/99 848 1 1
247. 1 Kompania Karna 1943-1945 III/443 884 1-17 17
248. 2 Kompania Karna 1944-1945 III/444 885 1-5 5
249. 3 Kompania Karna 1944-1945 III/445 886 1-4 4

Medatdane

Data publikacji 11.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
do góry