Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie: 1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2007 r.

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2007 r. 31 grudnia 2007 r.


SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp

Część I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie wrzesień 2007 – grudzień 2007 r.

2. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.1. Wydział Nadzoru nad Śledztwami
2.2. Statystyka

3. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
3.1. Ewidencja
3.1.1. Wydział Ewidencji
3.1.2. Referaty/Sekcje Ewidencji
3.1.3. Ewidencja – dane statystyczne
3.2. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów
3.2.1. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
3.2.2. Referaty/Sekcje Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
3.2.3. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne
3.3. Udostępnianie i informacja naukowa
3.3.1. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
3.3.2. Referaty/Sekcje Udostępniania i Informacji Naukowej
3.4. Obsługa bieżąca
3.4.1. Wydział Obsługi Bieżącej
3.4.2. Obsługa bieżąca – dane statystyczne
3.5. Badania archiwalne i edycja źródeł
3.5.1. Opracowywanie monograficznych wydawnictw źródłowych
3.5.2. Redakcja czasopisma „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
3.5.3. Prace nad przygotowaniem „Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”
3.5.4. Współpraca archiwalno-historyczna z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
3.5.5. Współpraca archiwalno-historyczna z archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
3.5.6. Współpraca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD
3.5.7. Udział w innych projektach badawczych i indywidualnie opracowane prace naukowe

4. Biuro Edukacji Publicznej
4.1. Wydział Badań Naukowych, Dokumentacji, Ekspertyz i Zbiorów Bibliotecznych
4.1.1. Wydział Badań Naukowych, Dokumentacji, Ekspertyz i Zbiorów Bibliotecznych
4.2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
4.2.1. Działania edukacyjne i popularyzatorskie
4.2.2. Działania wystawiennicze, współpraca z mediami
4.3. Wydział Wydawnictw

5. Biuro Lustracyjne
5.1. Płaszczyzna organizacyjna
5.2. Zadania ustawowe

6. Administracja
6.1. Biuro Organizacyjne
6.2. Biuro Prawne
6.2.1. Wydział Obsługi Prawnej
6.2.2. Wydział Legislacyjny
6.2.3. Wydział Orzecznictwa
6.3. Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej
6.4. Gospodarstwo Pomocnicze

7. Budżet
7.1. Wykonanie dochodów budżetowych
7.2. Wykonanie wydatków budżetowych
7.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej
7.2.2. Dotacje
7.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
7.2.4. Wydatki bieżące
7.2.5. Wydatki majątkowe
7.3. Zatrudnienie

Część II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 r.


Część III
WYDAWNICTWA IPN W ROKU 2007
Załącznik Nr 1: Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Oddziałowa Komisja w Białymstoku
2. Oddziałowa Komisja w Gdańsku
3. Oddziałowa Komisja w Katowicach
4. Oddziałowa Komisja w Krakowie
5. Oddziałowa Komisja w Lublinie
6. Oddziałowa Komisja w Łodzi
7. Oddziałowa Komisja w Poznaniu
8. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie
9. Oddziałowa Komisja w Szczecinie
10. Oddziałowa Komisja w Warszawie
11. Oddziałowa Komisja we Wrocławiu
Załącznik Nr 2: Publikacje IPN
Załącznik Nr 3: Publikacje pracowników IPN
Załącznik Nr 4: Konferencje, sesje naukowe i popularnonaukowe IPN
Załącznik Nr 5: Wystawy powstałe w 2007 r.
Załącznik Nr 6: Spotkania klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2007

Medatdane

Data publikacji 01.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry