Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 lipca 2004 r. – 31 grudnia 2005 r.

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2004 r. – 31 grudnia 2005 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
CZĘŚĆ I – Wprowadzenie

Wstęp

I. Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

II. Informacja z wykonania budżetu w latach 2004 i 2005
1. Ogólna charakterystyka
2. Realizacja budżetu IPN w 2004 r
3. Realizacja budżetu IPN w 2005 r
4. Gospodarstwo Pomocnicze
III. Podstawowe informacje o działalności oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

CZĘŚĆ II – działalność merytoryczna IPN

I. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez poszczególne
Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.1. Oddziałowa Komisja w Białymstoku
2.2. Oddziałowa Komisja w Gdańsku
2.3. Oddziałowa Komisja w Katowicach
2.4. Oddziałowa Komisja w Krakowie
2.5. Oddziałowa Komisja w Lublinie
2.6. Oddziałowa Komisja w Łodzi
2.7. Oddziałowa Komisja w Poznaniu
2.8. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie
2.9. Oddziałowa Komisja w Szczecinie
2.10. Oddziałowa Komisja w Warszawie
2.11. Oddziałowa Komisja we Wrocławiu
3. Ekspertyzy i opracowania

II. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
1. Gromadzenie i opracowywanie
2. Ewidencja i informacja
3. Udostępnianie zasobu archiwalnego
4. Magazyny, reprografia, konserwacja
5. Załącznik nr 1: Wykaz publikacji pracowników pionu archiwalnego IPN

III. Biuro Edukacji Publicznej
1. Wydział Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych
2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
3. Wydział Wydawnictw
4. Działalność naukowo-badawcza Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej
• OBEP Białystok
• OBEP Gdańsk
• OBEP Katowice
• OBEP Kraków
• OBEP Lublin
• OBEP Łódź
• OBEP Poznań
• OBEP Rzeszów
• OBEP Szczecin
• OBEP Warszawa
• OBEP Wrocław
5. Załącznik nr 1: Konferencje naukowe, dyskusje panelowe, sesje i spotkania edukacyjne
6. Załącznik nr 2: Opracowania naukowe, recenzje i publicystyka
7. Załącznik nr 3: Wystawy BEP i OBEP IPN

Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej

Medatdane

Data publikacji 22.12.2005
Data modyfikacji 20.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
do góry