Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2006 r. – 31 grudnia 2006 r.

Osoba udostępniająca: Sebastian Górkiewicz

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI
ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W OKRESIE 1 STYCZNIA
2006 r. – 31 GRUDNIA 2006 r.

Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW
Część I

WSTĘP

1. GŁÓWNA KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
1.1. Wydział Nadzoru nad Śledztwami
1.2. Wydział Ekspertyz i Opracowań
1.2.1. Opinie
1.2.2. Ekspertyzy
1.2.3. Opracowania
1.2.4. Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2. BIURO UDOSTĘPNIANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW
2.1. Ewidencja
2.1.1. Wydział Ewidencji
2.1.2. Digitalizacja zasobu kartotecznego
2.1.3. Dane statystyczne
2.2. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów
2.2.1. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
2.2.2. Oddziałowe biura udostępniania i archiwizacji dokumentów
2.2.3. Dane statystyczne
2.3. Udostępnianie i Informacja Naukowa
2.3.1. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
2.3.2. Dane statystyczne
2.4. Wydział Obsługi Bieżącej
2.4.1. Dane statystyczne

3. BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ
3.1. Wydział Badań Naukowych, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych
3.1.1. Działalność naukowo-badawcza
3.2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
3.2.1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne
3.3. Wydział Wydawnictw

4. ADMINISTRACJA
4.1. Biuro Prawne
4.2. Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej
4.3. Gospodarstwo Pomocnicze

5. BUDŻET
5.1.1. Wykonanie dochodów budżetowych
5.1.2. Wykonanie wydatków budżetowych
5.1.3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej
5.1.4. Zatrudnienie

6. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W OKRESIE WRZESIEŃ 1999 – SIERPIEŃ 2006
WPROWADZENIE
6.1. Wybory kandydata na prezesa IPN
6.2. Zadania związane z zasobem archiwalnym Instytutu Pamięci
6.3. Ocenianie polityki ścigania przez Instytut Pamięci Narodowej przestępstw, o których mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o IPN
6.4. Zadania związane z ustalaniem programów badawczych w zakresie opracowywania działalności
organów bezpieczeństwa państwa, a także informowania oraz edukacji społeczeństwa
6.5. Zatwierdzanie informacji rocznych prezesa o działalności Instytutu Pamięci Narodowej
6.6. Zatwierdzanie aktów normatywnych regulujących organizację wewnętrzną IPN
6.7. Inne formy aktywności Kolegium IPN
6.8. Podsumowanie

Część II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 r.

Załącznik Nr 1: Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez Oddziałowe
Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Oddziałowa Komisja w Białymstoku
2. Oddziałowa Komisja w Gdańsku
3. Oddziałowa Komisja w Katowicach
4. Oddziałowa Komisja w Krakowie
5. Oddziałowa Komisja w Lublinie
6. Oddziałowa Komisja w Łodzi
7. Oddziałowa Komisja w Poznaniu
8. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie
9. Oddziałowa Komisja w Szczecinie
10. Oddziałowa Komisja w Warszawie
11. Oddziałowa Komisja we Wrocławiu
Załącznik Nr 2: Wydział Ekspertyz i Opracowań Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu: ekspertyzy, opinie i opracowania o szczególnym znaczeniu
1. Ekspertyzy
2. Opinie
3. Opracowania
Załącznik Nr 3: Ekspertyzy, opinie i opracowania historyków, ekspertów w Oddziałowych Komisjach
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Białymstoku
2. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Gdańsku
3. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Katowicach
4. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Krakowie
5. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Lublinie
6. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Łodzi
7. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Poznaniu
8. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Rzeszowie
9. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Szczecinie
10. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji we Wrocławiu
11. Opinie i opracowania
Załącznik Nr 4: Publikacje pracowników GKŚZpNP
Załącznik Nr 5: Publikacje pracowników BUiAD i OBUiAD
Załącznik Nr 6: Publikacje BEP i OBEP
Załącznik Nr 7: Publikacje pracowników BEP i OBEP
Załącznik Nr 8: Sesje, konferencje zorganizowane przez pracowników BUiAD i OBUiAD
Załącznik Nr 9: Ważniejsze konferencje naukowe, popularno-naukowe i edukacyjne BEP i OBEP
Załącznik Nr 10: Wystawy OBUiAD
Załącznik Nr 11: Wystawy BEP i OBEP

Medatdane

Data publikacji 20.01.2007
Data modyfikacji 20.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry