Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do starszego specjalisty w Samodzielnej Sekcji do spraw Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w BIURZE OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 08.02.2016 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie standardów bezpieczeństwa informacji
 • prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa zgodnie z rodziną norm ISO 27000
 • prowadzenie kontroli dokumentacji systemów teleinformatycznych
 • cykliczne prowadzenie analizy ryzyka i audytów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji
 • opracowywanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, opiniowanie innych dokumentów
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane informatyczne lub w trakcie ostatniego roku studiów (w przypadku ostatniego roku studiów wymagany 2-letni udokumentowany staż pracy)  
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy w IT
 • znajomość rodziny norm ISO 27000
 • znajomość standardów zarządzania ryzykiem wg normy ISO 27005
 • umiejętność formułowania wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych zgodnie wymogami norm
 • znajomość technologii zabezpieczania systemów teleinformatycznych oraz związanych z bezpieczeństwem organizacji
 • znajomość przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem informacji
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • praktyczna znajomość wybranego standardu lub dobrych praktyk
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT
 • umiejętności komunikatywne, w tym prowadzenie szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 22.02.2016 r.

 • życiorysu i listu motywacyjnego
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopii dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub w przypadku aktualnego zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, doświadczenie zawodowe: zakresy obowiązków lub inne z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania, umowy cywilnoprawne, działalność gospodarcza itp.
 • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 08.02.2016
Data modyfikacji 24.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry