Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do specjalisty (2 et./2os.) w Centrum Edukacyjnym w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.07.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • sprzedawanie książek, publikacji, periodyków i innych materiałów edukacyjnych
 • dbanie o właściwą ekspozycję w/w materiałów w witrynach okiennych i miejscach do tego przeznaczonych
 • uzupełnianie na bieżąco oferty wydawniczej Centrali i Oddziałów
 • udział w działaniach promocyjnych wydawnictw IPN
 • prowadzenie dokumentacji księgowej związanej z obsługą księgarni.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie  
 • minimum 2-letni staż pracy potwierdzony świadectwami pracy
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie w sprzedaży książek
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, komunikatywność
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10.08.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 27.07.2015
Data modyfikacji 11.08.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry