Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział IPN-KŚZpNP w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: od inspektora do specjalisty w wymiarze ¾ etatu w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Delegaturze IPN-KŚZpNP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 12.12.2014 Rejestr zmian

1) Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • realizacja projektów badawczo-edukacyjnych,
 • prowadzenie badań własnych na tematy zlecone,
 • prowadzenie lekcji i zajęć dla młodzieży szkolnej,
 • współpraca z organizacjami kombatanckimi i oświatowymi,
 • wykonywanie prac organizacyjnych.

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe w zakresie historii,
 • bardzo dobra znajomość historii Polski z lat 1939 – 1990 oraz regionu Prus Wschodnich / Warmii i Mazur,
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • dobra znajomość języka niemieckiego,
 • doświadczenie dydaktyczne.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • zdolności organizacyjne,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 19 grudnia 2014 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) na adres: Oddział IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem rekrutacja.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Medatdane

Data publikacji 12.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry