Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Delegaturze IPN w Bydgoszczy na pełen etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 03.10.2014 Rejestr zmian

Data zatrudnienia: 01.11.2014-30.04.2015 r.

 1. Oczekiwania wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe archiwalne lub historyczne ze specjalizacja archiwalną
 • znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r.-1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość historii po 1945 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej UB/SB,
 • umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, umiejętność obsługi pakietu MB OFFICE
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy archiwalnej
 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • obsługa magazynów archiwalnych z wyłączeniem magazynów, w których   przechowywany jest zasób ewidencyjny,
 • digitalizacja zasobu archiwalnego,
 •  wykonywanie zadań w zakresie konserwacji akt,
 • opracowywanie i tworzenie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy, w tym inwentarzy elektronicznych,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 17 października 2014 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres: Delegatura IPN w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, 58-130 Bydgoszcz lub poczta elektroniczną na adres :  Hanna.Gaensicke@.ipn.gov.pl

Medatdane

Data publikacji 03.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry