Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na wolne stanowisko od młodszego archiwisty do archiwisty1 etat w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 01.09.2014 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko od archiwisty do kustosza archiwalnego w Oddziałowym Biurze w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Warszawie ogłoszono dnia 21 lipca 2014 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania dokumentów upłynął  dnia 31 lipca 2014 r. Wpłynęło 150 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1. wstępnej analizy dokumentów,

2. rozmowy kwalifikacyjnej,

3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 14 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną (2 etap), która odbyła się dnia  5 sierpnia 2014 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Annie Wrońskiej.

 

Medatdane

Data publikacji 01.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry