Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od REFERENTA do STARSZEGO INSPEKTORA w BIURZE INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza
Data publikacji 18.08.2014 Rejestr zmian

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu z siedzibą w Warszawie

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

od REFERENTA do STARSZEGO INSPEKTORA

w BIURZE  INFORMATYKI

(umowa wyłącznie na czas określony)

Zakres obowiązków:

 • wsparcie techniczne użytkownika pracującego w środowisku Windows i MS OFFICE
 • administrowanie serwerami i serwerowymi systemami operacyjnymi (Windows, Linux)
 • serwis komputerów i drukarek
 • zakupy sprzętu informatycznego
 • współpraca z serwisem zewnętrznym.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • co najmniej wykształcenie średnie lub w trakcie studiów
 • znajomość Windows XP i Windows 7 – na poziomie administratora systemu
 • podstawowa znajomość Windows Server, MS Office i Active Directory oraz sieci komputerowych opartych o protokół TCP/IP - na poziomie administratora
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • wiedza o funkcjonowaniu podstawowych usług internetowych     m. in.: WWW, poczta elektroniczna, FTP, DNS - na poziomie administratora
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość systemów unix (Linux, BSD) – na poziomie administratora systemu
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • co najmniej wykształcenie średnie informatyczne lub w trakcie studiów o profilu informatycznym.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 01.09.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl

Medatdane

Data publikacji 18.08.2014
Data modyfikacji 02.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry