Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko informatyka – O,5 etatu w Referacie Prawno-Organizacyjnym w Oddziale IPN-KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko informatyka w Delegaturze IPN w Bydgoszczy ogłoszono 23 stycznia 2014r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN, portalu www.trojmiasto.pl, oraz w gazecie lokalnej ”Ratusz”. Termin przesyłania dokumentów upłynął  20 lutego 2014 r.  W terminie wpłynęło 27 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z 3 etapów:

  1. wstępna ocena ofert
  2. Rozmowy kwalifikacyjne
  3. Wybór kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 9 kandydatów, których oferty spełniały wymagane oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w dniu 26 lutego b.r.

Największą ilość punktów uzyskał Pan Marcin Cisek.

Medatdane

Data publikacji 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry