Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Referacie Prawno-Organizacyjnym 0,5 etatu, miejsce pracy: Gdańsk

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu informatyki
 • bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows w środowisku Active Directory
 • znajomość systemów Linux (proxy squid, postfix, FTP)
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows XP/7 oraz pakietu MS Office
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość rozwiązań środowisk pamięci masowych oraz kopii bezpieczeństwa
 • znajomość wirtualizacji systemów operacyjnych (VMware)
 • umiejętności komunikacyjne

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • utrzymanie, opieka i rozwój infrastruktury informatycznej w oddziale
 • utrzymywanie systemów macierzowych opartych na rozwiązaniach firm HP oraz IBM
 • opieka techniczna i wsparcie dla użytkowników
 • instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktury teleinformatycznej
 • zakupy sprzętu komputerowego
 • kontakt z zewnętrznymi firmami/serwisami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 20.02.2014r.  CV, listu motywacyjnego oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody a przetwarzanie danych osobowych, w związku   z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na adres: ewa.mikolajek@ipn.gov.pl lub pocztą na adres:


Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP

Oddział w Gdańsku

ul. Witomińska 19

81-311 Gdynia

 

Ponadto informujemy, ze w przypadku utworzenia dodatkowego etatu na podobne stanowisko w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego naboru, bądź też zwolnienia się takiego etatu w tym terminie, przeprowadzona rekrutacja będzie stanowiła podstawę do wyboru nowego kandydata do pracy. Aplikacje osób nie spełniających wyżej przedstawionych wymagań nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

 

Medatdane

Data publikacji 23.01.2014
Data modyfikacji 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry